Wednesday, May 6, 2015

การทำ Raid software เรด ซอฟต์แวร์ เพิ่มความเร็วในการเข้าฮาร์ดดิสก์

โพสที่แล้วอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง Raid Hardware โพสนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับ Raid software และวิธีการ set ค่า raid software ลักษณะและการทำงานก็จะคล้ายกับ Raid hardware เพียงแต่อาจจะไม่ความเร็วเท่ากับ raid hardware เหมาะสำหรับ เมนบอร์ด ที่ไม่ support การทำ raid ( raid card สามารถซื้อมาเพิ่มได้ ) และไม่ต้องการเสียเงินซื้อเพิ่ม โดยส่วนตัวผมเคยใช้ก็ทำงานได้ดีเหมือนกัน ทำเป็น server สำหรับระบบ no hdd ด้วยเล่นเกมส์ ต่างๆ ไม่มีปัญหา ที่ต้องทำเพราะ เมนบอร์ด เครื่อง server ระบบ no hdd ที่ผมซื้อมา มันทำ raid hardware ได้แค่ 3 ลูก ผมก็เลยทำ raid 0 กับ hdd 2 ลูก raid ready 1 ลูก

**raid ready ก็คือการทำให้ harddisk 1 ลูกเป็น raid คือ ไม่ต้องจับคู่กับ hdd ลูกอื่นประโยชน์เพื่อการใดก็ยังไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ คือ ทำให้ hdd 1 ลูกมองเป็น raid โดยไม่ต้องจับคู่กับ hdd ลูกอื่น

ไปดูวิธีทำ raid software กับเลยนะครับ


1. คลิกขวา My Computer เลือก Manage
2. เลือก Disk Management3. คลิกขวาในช่องสี่เหลี่ยม Disk 1 แล้วเลือก Convert to Dynamic Disk…4. ติ๊กเครื่องหมายถูกเข้ามาในช่องสี่เหลี่ยม Disk 1 และ Disk 2 ตามภาพที่ 45. ในช่องสี่เหลี่ยมของ Disk 1 และ Disk 2 จะเปลี่ยนจาก Basic เป็น Dynamic


6. คลิกขวาในช่องสี่เหลี่ยม Disk 1 แล้วเลือก New Volume…


7. จะขึ้นหน้า New Volume Wizard คลิกที่ Next8. เลือกไว้ที่ Striped แล้วคลิกที่ Next ภาพที่ 8 จะได้ตามภาพที่ 99. คลิกเลือกที่ Disk 2 แล้วคลิก Add ภาพที่ 1010. เมื่อ Add Disk 2 เข้ามาแล้วจะได้ตามภาพที่ 11 ให้คลิก Next11. กำหนด Drive ใช้ตามที่โปรแกรม Run ให้คือ E: คลิกที่ Next ภาพที่ 1212. กำหนดค่าการ Format ตามภาพที่ 13 แล้วคลิกที่ Next13. เสร็จสิ้นการทำ Raid คลิก Finish ภาพที่ 1414. สังเกตดูว่า Disk 1 และ Disk 2 จะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกัน และ Drive เหมือนกัน ภาพที่ 1515. จะเห็นว่ามี Drive E: เพิ่มขึ้นมาขนาดเท่ากับ Disk 1 + Disk 2 ตามภาพที่ 1616. เมื่อดูใน My Computer จะแสดงตามภาพที่ 17
จบแล้วครับ วิธีการทำ RAID Software