Friday, November 16, 2018

ตั้งค่า ส่งเมล์ผิดสามารถดึงกลับได้ ทำตามวิธีนี้เลยทั้ง Gmail Outlook

สำหรับคนที่ใช้อีเมล์ไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือ Outlook ในการส่งเมล์งานต่างๆในชีวิตประจำวัน หากมีความผิดพลาดขึ้นแล้วอยากจะดึงอีเมล์นั้นกลับ วันนี้เราจะพาไปชมวิธีตั้งค่า Gmail และ Outlook ในการดึงอีเมล์ที่ส่งผิดคืน แต่ใช้ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะ ก่อนอื่นต้องตั้งค่าให้สามารถใช้การ Undo Send ก่อนซึ่งปัจจุบันมันจะตั้งค่าไว้แค่ 5 วินาที ให้เราเลือกเป็น 30 วินาที เพื่อเวลาไว้กันพลาดได้

วิธีตั้งค่าให้ดึงอีเมลที่ส่งผิดคืนใน Gmail
เข้าเมนู Setting เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเรียกคืนอีเมล์ให้เป็น 30 วินาที
วิธีดึงอีเมลที่ส่งผิดคืนใน Gmail
ปรับตรงช่อง Drop Down ตรงนี้เลือกเป็น 30 วินาที

วิธีดึงอีเมลที่ส่งผิดคืนใน Gmail
ในกรณีที่เราส่งอีเมล์ผิดเราสามารถเรียกเมล์คือ หรือยกเลิกการส่งเมล์ได้ด้วยการกดปุ่ม Undo ซึ่งมันจะแสดงขึ้นเมื่อเราส่งอีเมล์เสร็จแล้วเป็นระยะเวลา 30 วินาทีตามที่เราตั้งค่าไว้นั้นเอง เพียงแค่นี้เราก็จะสามารถเรียกอีเมล์ที่ส่งผิดดึงมันกลับมาได้ แต่ในระยะเวลา 30 วินาทีเท่านั้น


สำหรับวิธีดึงอีเมล์ที่ส่งผิดคืนใน Outlook หรือ hotmail เดิม
1. ไปที่รายการที่ส่งแล้ว
2. เปิดอีเมล์ที่คุณต้องการเรียกคืน
3. บนแท็บด้านบนให้ไปที่ "Move"
4. คลิกที่ "Actions"
5. เลือก "Recall This Message"
วิธีดึงอีเมลที่ส่งผิดคืนใน Outlook Hotmail

หลังจากนั้นก็คลิก "Delete unread copies of this message"
เพียงเท่านี้ก็จะสามารถดึงเมล์ที่ส่งผิดกลับคืนมาได้แล้ว